Buurtbus, Utrecht, Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Breukelen

Van het secretariaat:

29 juli / telefoonstoring dienstleider


De telefoon van de dienstleiders kampt al een week met een doorschakelingsprobleem. Om die reden het verzoek van Henk Weenink tot nader bericht zijn nummer (=06 51 451 122) te bellen als je contact met de dienstleider nodig hebt. Zodra de doorschakeling weer is hersteld ontvangen jullie nader bericht.

23 juli / Keolis presentje


De laptop van ondergetekende vertoonde ineens kuren, waardoor het toetsenbord niet meer aangestuurd kon worden en de communicatie met de buitenwereld abrupt teneinde kwam. Gelukkig heeft Computer Service Uithoorn hem vandaag weer aan de praat gekregen.

Een van de dingen die ik jullie wilde melden is de geste van Syntus Utrecht om alle (buurtbus) chauffeurs te verblijden met een presentje. Bij een groot aantal van jullie is het inmiddels door een van de bestuursleden bezorgd of door de brievenbus gepropt (Uithoorn/De Kwakel) bedien ik maandag, maar het bijbehorend schrijven van Syntus is abusievelijk niet bij iedereen afgegeven. Daarom hieronder de kern van de tekst “We waarderen enorm dat jij je het zweet op de rug werkt om onze reizigers te vervoeren! Om jou te bedanken en om de overlast van een plakkende zweetrug te beperken doen wij jullie een lekkere zachte handdoek cadeau plus een handdoekelastiek, zodat jij de handdoek aan de chauffeursstoel kan vastzetten. Je mag dit uiteraard ook uitproberen op een strandbedje tijdens jouw vakantie😊”. Het bestuur heeft inmiddels Syntus bedankt voor dit presentje.

Komende week ontvangen jullie van Jan het nieuwe rooster. Bijgaand de actuele chauffeurslijst met daarop ook de contactgegevens van onze nieuwe chauffeurs Ronald Mulder en Ger Schinning. Paul Ruiter heeft ons laten weten dat hij op verzoek van zijn oude werkgever weer 2 jaar op de grote bus gaat rijden om enig soelaas te bieden aan het ernstige personeelstekort. Hij is gelukkig wel bereid om bij hoge nood ook nog te rijden op de buurtbus. Onze Jan kan daar indien nodig gebruik van maken. We beschouwen Paul voorlopig als ‘slapend’ lid van onze vereniging en laten hem op de chauffeurslijst en mailinglist staan, zodat hij op de hoogte blijft van het wel en wee van onze Vereniging.

Door personeelsgebrek en zo nu en dan een staking vallen er bussen bij Syntus uit. Wij kunnen maar maximum 8 passagiers vervoeren, dus als er mensen op de halte blijven staan, wil je dan onze dienstleider bellen zodat hij het KRC op de hoogte kan stellen.

8 juli / jaarmarkt Vinkeveen


Woensdag 13 juli wordt in Vinkeveen de jaarmarkt gehouden (met dank aan Netty en Frans die me daarop attendeerden, want de organisatie had Syntus niet geinformeerd), waardoor onze route in Vinkeveen is gestremd. We rijden dan een gewijzigde route:

Richting Breukelen: Na de halte burgemeester de Voogdlaan in Wilnis, op de rotonde rechtsaf. Bij de verkeerslichten linksaf de Oudhuijzerweg op. De weg blijven volgen, dit wordt de Uitweg. Bij de halte Uitweg (wachten tot het tijdschema weer klopt) de normale route weer op.

Richting Uithoorn: Na de halte Uitweg rechtdoor de Uitweg op. De weg blijven volgen tot de verkeerslichten. Hier rechtsaf va N212 op en bij de rotonde linksaf de normale route weer op. Bij bushalte Burg. De Voogdlaan wachten tot de juiste vertrektijd.

Ik zag tot mijn grote genoegen dat onze beide eigen bussen (105 en 130) zonder kuchscherm weer op honk zijn. Trof ook een nieuw gadget in de 130 aan. Martin Toebak heeft me desgevraagd het volgende laten weten. “Het apparaatje dat in de bussen zit, heeft voor jullie tot nader order geen betekenis. Er komt nog een uitleg vanuit Keolis.

Maar voor nu: Het apparaatje zit in elke buurtbus en geeft diverse waarschuwingen. Bijvoorbeeld als je te hard remt of te hard een bocht in draait etc.. Als chauffeur kun je hier je voordeel uithalen.

Als alles goed werkt kunnen wij met dit kastje op afstand de kilometerstanden uitlezen. Voorlopig zal ik deze ook via de dienstleiders opvragen ter vergelijking”

Het leek me goed dat jullie dit allemaal weten.

Tot slot: de omleiding in Uithoorn blijft voorlopig nog van kracht. De werkzaamheden aan de Uithoornlijn zijn door leveringsproblemen vertraagd. Verwachte einddatum is nu 18 september.

En… volgende week kunnen jullie nog je afwezigheid aan Jan melden voor het nieuwe rooster vanaf 24 juli.

7 juli / no show chauffeurs 


Vandaag de 2e chauffeur (01) die deze week niet is komen opdagen. Ik stel voor om iedereen nogmaals een mailtje te sturen met het rooster om duidelijk te maken dat er rooster technisch weinig ruimte is geweest in deze vakantie periode. En dus iedereen verzoeken om te kijken of er geen extra diensten zijn toegewezen. 

30 juni / asfalteringswerkzaamheden Ter Aase Zuwe


Een aantal van jullie had het reeds opgemerkt: op vrijdag 8 en maandag 11 juli zijn er asfalteringswerkzaamheden op de Ter Aase Zuwe. We gaan de ons bekende omleidingsroute rijden, te weten:

Richting Breukelen bij de kruising Demmerik/ter Aase Zuwe (eventuele passagiers voor halte Uitweg in/uit laten stappen) en dan rechtdoor het Donkereind op. Aan het einde linksaf de Korenmolenweg op. Deze weg blijven volgen, die wordt de Portengen. De 3e weg linksaf de Portengense Zuwe op. De eerste weg rechtsaf Oud Aa en normale route weer op. Deze route gaat normaliter iets sneller dan onze eigen route, dus als je te vroeg bent, aan begin van Oud Aa even wachten, zodat we de opstapplaats van onze bekende passagier met stok niet te vroeg voorbij rijden.

Richting Uithoorn Na de halte Portengense Zuwe, linksaf de Portengense Zuwe op. De 2e weg rechtsaf de Portengen op. De weg blijven volgen, dit wordt de Korenmolenweg. De 3e weg rechtsaf de Donkereind. In de omgeving van de kruising Demmerik/Ter Aase Zuwe weer wachten op het juiste vertrektijdstip van halte Uitweg. Daarna rechtdoor de normale route weer op.

In de bijlage ook de omleiding met een kaartje erbij.

1 juni / nieuwe bussen komen er aan

Zojuist ontving ik onderstaande mail van onze manager Rob Plooy met het verheugende nieuws dat we in december 2023 nieuwe buurtbussen krijgen. We hadden eerder nog te horen gekregen dat vervanging voorlopig nog niet aan de orde zou zijn omdat het kilometrage van onze buurtbus zou worden opgehoogd naar 600.000 km. Het duurt weliswaar nog even, maar we zien nu wel licht aan het eind van de tunnel gloren.

Kies deze knop voor de omleidingen op 8 en 11 juli 2022

1 juni / secretariaat / inleveren roosterwensen


Onze roostermaker Jan Spruijt kreeg deze week en ook vandaag nog van vele collega’s afwezigheidsmeldingen door voor het nieuwe rooster. Dat stelt hem voor een onmogelijke opgave om het rooster op tijd gereed te maken ter verzending aan ons allen, mede omdat Jan zelf ook nog een werkschema heeft te vervullen. Hij kan dan ook pas op zijn vroegst zaterdag het nieuwe rooster verzenden.

Vriendelijk doch dringend verzoek: willen jullie voortaan wel de spelregels in acht nemen en afwezigheidsmeldingen uiterlijk 1 week voor het rooster afloopt aan Jan doorgeven. Vakantie/afwezigheid na die datum kan hij niet meer verwerken en dat betekent dat jullie dan zelf voor vervanging moeten zorgdragen.

1 juni / secretariaat / brief van KEOLIS


Nieuwe buurtbussen in provincie Utrecht

De provincie heeft met vervoerder Syntus Utrecht afspraken gemaakt dat vanaf eind 2023 nieuwe buurtbussen gaan rijden. Buurtbussen bieden plek aan acht eizigers en worden vooral gereden in het landelijk gebied met achter het stuur vrijwillige chauffeurs. De bussen zijn belangrijk om kleine kernen bereikbaar te houden met het openbaar vervoer. De nieuwe buurtbussen bieden een aantal belangrijke pluspunten voor reizigers.

Momenteel rijden er voor Syntus Utrecht 21 buurtbussen. Eind 2023 zijn deze zeven jaar oud en toe aan vervanging. Besloten is dat vervoerder Syntus Utrecht daarvoor in de plaats nieuwe, comfortabele bussen gaat bestellen. Deze bussen zullen ook

worden ingezet in de nieuwe concessieperiode die naar verwachting ingaat in december 2025. Het gaat daarbij dus om een investering op de langere termijn. Met  de nieuwe buurtbussen kan de provincie Utrecht een belangrijke bijdrage leveren

aan betrouwbaar, comfortabel en toegankelijk openbaar vervoer in het buitengebied.


Comfortabel en toegankelijk

De nieuwe buurtbussen hebben meer comfort en zijn bovendien beter toegankelijk. Ze hebben een lage vloer, waardoor reizigers gemakkelijk in kunnen stappen. Vergeleken met de huidige buurtbus is dit een flinke verbetering, deze hebben namelijk een hoge vloer en zijn daardoor minder goed toegankelijk. De 21 nieuwe bussen gaan tot uiterlijk eind 2028 rijden in de provincie Utrecht.

Daarna worden deze vervangen door stille en zero emissie buurtbussen die zonder uitstoot van uitlaatgassen rijden. Deze zijn er nu helaas nog niet. Althans, geen  emissieloze bussen die èn rolstoeltoegankelijk zijn èn licht genoeg zijn om te besturen met een B-rijbewijs. Belangrijk, want de vrijwilligers van de buurtbusvereniging hebben doorgaans geen groot rijbewijs.


De buurtbussen van Syntus Utrecht rijden momenteel op de volgende lijnen:

Eemdijk-Nijkerk, IJsselstein-Montfoort, Woerden-IJsselstein, Weesp-Vreeland-

Loenen, Woerden-Breukelen, Uithoorn-Breukelen, Amersfoort-Soestdijk, Soest-

Blaricum, Driebergen-Soest.

31 mei / vluchtelingen / kuchscherm / 2 nieuwe chauffeurs


Sinds 1 maart 2022 reizen Oekraïense vluchtelingen gratis met al het openbaar vervoer naar hun veilige opvangplek in Nederland. De Nederlandse ov-bedrijven besloten gezamenlijk om op deze manier hun solidariteit met de Oekraïners te tonen. Er wordt op grote schaal gebruik gemaakt van dit initiatief. Inmiddels zijn de procedures voor inreizen van grote groepen Oekraïners belegd bij decentrale overheden. Daarom geldt per 1 juni geen vrij reisrecht meer en dienen Oekraïense vluchtelingen in het bezit te zijn van een geldig vervoersbewijs*. In de treinen van NS geldt het vrij inreizen nog wel.

Het gratis reizen met het ov in Nederland was hoofdzakelijk bedoeld voor het inreizen naar Nederland. Het gaat dan niet alleen om de eerste reis vanuit het buitenland. Ook vervolgreizen om herenigd te worden met familie vallen hieronder. Nu het proces rondom de financiële ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen de verantwoordelijkheid van gemeenten is, komt de tijdelijke regeling voor Oekraïners te vervallen en betaalt elke reiziger weer voor zijn of haar reis.

Wat betekent dit voor onze buurtbus?

Binnen Keolis/Syntus is afgesproken dat we twee weken coulance gaan hanteren. In die twee weken wijzen we Oekraïners op de tekst in de bus, dat het vrij reizen is afgeschaft. We hebben van Rob een tekst in het Oekraïens ontvangen. De dienstleiders zorgen ervoor dat deze tekst in de bus wordt opgehangen.

Verwijderen kuchscherm Keolis/Syntus Utrecht gaat de kuchschermen in onze vaste bussen verwijderen. Martin Toebak gaat dit na zijn verlof (t/m 31 mei) regelen. Bij de andere buurtbussen blijven de kuchschermen vooralsnog aanwezig, mede omdat er Buurtbusverenigingen zijn die het kuchscherm willen handhaven. Mochten er door onvoorziene omstandigheden en/of onderhoud voor langere tijd (meer dan 2 weken) de ‘vaste bus(sen)’ tijdelijk worden uitgeruild, dan wordt er in zo’n geval met ons overlegd of het (tijdelijk) verwijderen van het kuchscherm haalbaar is.

Tot slot: we mogen inmiddels 2 kandidaat chauffeurs begroeten: Ronald Mulder uit Wilnis en Ger Schinning uit Mijdrecht. Beiden gaan binnenkort met Ron Sabbé op instructierit. We kijken er naar uit dat ze inzetbaar zijn voor het rooster.

28 mei / secratariaat / buswissel instructie


Het komt geregeld voor dat een bus omgewisseld moet worden omdat de bus bijv. terug naar de garage moet vanwege een storing of weer terug komt van de garage.

Met name na de Corona-periode, waardoor de bussen lang stil gestaan hebben, zijn er geregeld problemen met de bussen.

Bij deze wissel moeten er wat handelingen verricht worden, bepaalde dingen moeten mee naar de “nieuwe” bus.

Helaas komt het (te) vaak voor dat dit niet helemaal goed gaat. Daarom heeft dienstleider Henk Weenink onderstaande instructie opgesteld.

Een buswissel vindt meestal plaats bij station Breukelen, richting Breukelen of Uithoorn.

Over het algemeen neemt Syntus tijdig contact op met de dienstleider wanneer waar welke bus gewisseld gaat worden.

– Als dit een dag of tijdvak vooraf de wissel is, zal de dienstleider de betreffende chauffeur informeren.

– Indien dit op de dag zelf is en binnen het tijdvak van wisseling, zal de dienstleider proberen contact op te nemen met de chauffeur in de bus.

Echter, soms worden we onaangekondigd geconfronteerd met een buswisseling.

Belangrijk 1: door diverse omstandigheden kan het voorkomen dat op het doorgegeven tijdstip de wissel niet door kan gaan.

Dit houdt in dat als op de afgesproken tijd de “nieuwe” bus niet op de afgesproken wisselplaats (bijv. station Breukelen) staat, niet blijven wachten, maar gewoon de route vervolgen. Er zal een nieuwe afspraak gemaakt worden of wellicht staat de “nieuwe” bus wel bij station Breukelen op de route richting Uithoorn, dus iets later.

Belangrijk 2: In de uitzonderlijke situatie dat onaangekondigd een buswissel plaats vindt, dan contact opnemen met de dienstleider en hem het nummer van de “nieuwe” bus doorgeven. Het nummer staat midden boven het voorraam en aan de buitenkant.

Hieronder een “To do lijst” van de te verrichten handelingen. Deze lijst is ook in de bus aanwezig, bevestigd aan de achterkant van het tableau met de tellijsten. Je hoeft deze informatie dus niet uit je hoofd te leren.

Wat te doen bij BUSWISSEL.

– Noteer bovenaan op de tellijst het busnummer van de “oude” bus en de “nieuwe” bus.

Het busnummer staat midden boven de voorruit en aan de buitenkant.

Meenemen vanuit de “oude bus” naar de “nieuwe”:

– Mandje met: sleutels toilet station Breukelen en busstation Uithoorn, “Handige boekje”, reserverol BEA, de telefoon en plastic handschoentjes tbv. tanken (kan ook in vak chauffeursdeur liggen...) en evt. Schadeformulier(en).

– Tellijsten

– BEA, betaalautomaat, alleen indien:

– in de “nieuwe” bus deze niet aanwezig is

– de betaalautomaat in “oude” bus niet vast aan het computersysteem zit

– de betaalautomaat in de “nieuwe” bus wel vast zit aan het computersysteem

– Telefoon MET snoer EN usb-verloopstekker (!!)

De telefoon zit in de contrastekker bij het mandje, maar kan ook zitten in de contrastekker

onder de radio. Die is moeilijk zichtbaar doordat het middenconsole het zicht belemmert.

– Blauwe lange Ruitenkrabber met borstel bij voorruit

– Doos met Vochtige doekjes en Spuitbus in vak chauffeursdeur

Note: spuitbus zolang het spatscherm in de bus zit!

– Eigen spullen (jas, tas, eigen telefoon, flesje water enz.)

Handelingen EBS “oude” bus

. passagiers laten uitchecken

. passagiers die hun reis vervolgen in de “nieuwe” bus daar NIET meer

laten inchecken !!!

. afmelden EBS: omloopnummer en chauffeurnummer

. EBS aan laten staan, dus motor niet uitzetten !

Handelingen EBS “nieuwe” bus

. Inloggen chauffeurnummer en omloopnummer (zie tellijst voor gegevens)

. mogelijk de juiste rit/tijd kiezen en mogelijk ook de positie kiezen..

Het kan voorkomen dat inloggen in de “nieuwe” bus niet lukt. Het duurt even voordat de centrale computer bij het KRC de informatie ontvangt en verwerkt. Meestal kan de chauffeur van Syntus die onze bus ophaalt, je hierbij assisteren door contact op te nemen met het KRC.

Dit kan ook zelf gedaan worden door het KRC te benaderen via de KRC toets op de EBS. Na verbinding meldt: Buurtbus, lijnnummer 526; verzoek dan tot uitloggen gegevens van de “oude”(!) bus. Het KRC ziet via dit systeem het nummer van de “nieuwe” bus en zal actie ondernemen zodat inloggen wel mogelijk wordt.

Indien de wissel heeft plaats gevonden zonder dat dit bekend was, dit svp. doorgeven aan de dienstleider met het busnummer van de “nieuwe” bus !!!

Vragen? Bel de dienstleider: 06 2310 3440 !!

We hopen dat deze informatie bijdraagt aan een ordentelijke buswissel vanaf volgende week.


Webmaster: instructie ook op de website. Klik hier

19 mei / secretariaat / ons uitje op 21 mei


Zaterdag gaan we eindelijk weer met zijn allen op stap! Waar naar toe blijft nog even een verrassing.

Zoals eerder gemeld vertrekken we om 09.00 uur van het parkeerterrein Zwembad – Ontspanningsweg 1 Mijdrecht. Helaas is de beloofde dubbeldekker in het buitenland en reizen we nu met 2 bussen van VdValktours. Deze staan vanaf 08.45 uur op het parkeerterrein voor ons klaar.

We hebben een tijdgebonden programma, dus op tijd (= 09.00 uur) vertrekken is een voorwaarde.

Om het instappen een beetje efficiënt te laten verlopen hebben we de groep deelnemers verdeeld. De ene bus staat onder leiding van Gerrit de Pater en is bedoeld voor de collega’s uit Mijdrecht en De Hoef. In de andere bus is Lisette Taillie de gastvrouw en daarin kunnen de deelnemers uit Uithoorn/De Kwakel, Wilnis en Vinkeveen plaatsnemen. Willen jullie bij het instappen jullie museumkaart/vriendenloterijkaart afgeven aan Gerrit/Lisette. In de bus zal het dagprogramma verder worden toegelicht.

De weersverwachting ziet er goed uit: voorjaarstemperatuur en geen neerslag.

Rond 16.45 vertrekken we naar ons diner adres (live cooking in Hotel Breukelen) en daar hopen we rond 18.00-18.15 aan te komen. Om 21.15 staan de bussen weer klaar om ons naar Mijdrecht terug te brengen.

Helaas zijn er een aantal collega’s met vakantie (Daan Wiebus, Jacques Spruit, Fred van Rossum en Ronald Boon) of anderszins verhinderd (Mehamed Ghanem, Ron Hagenbeek, Herman van Veen en Peter Hoogland). Rob Overmars en Pien gaan overdag niet mee, maar komen wel naar het slot diner.

Herman en Peter zijn echt onze toppers van dit weekend: zij hebben hun dagprogramma zodanig aangepast dat zij ervoor zorgen dat onze eigen buurtbus rijdt op zaterdag. HULDE!!!

We missen nu tijdens de tour wel onze hoffotograaf Peter. Ik zal proberen hem adequaat te vervangen en een beeldverslag van de dag maken ten behoeve van onze ledenpagina op de website.

Ik kijk uit naar een gezellige dag met elkaar. Mocht je nog vragen hebben of onverwacht toch niet mee kunnen, bel dan even met ondergetekende (06-53446273)

8 april / secretariaat / 30 km = 30 km en voorzichtig met voetgangers.


Onderstaande melding ontvingen wij van onze ere-voorzitter Piet Slingerland.

We vertrouwen erop dat jullie zijn opmerkingen ter harte zullen nemen en dat jullie je op dat deel van de Schattekerkerweg in De Hoef houden aan de verplichte rijsnelheid van 30 km per uur en wandelaars met gepaste snelheid en op gepaste afstand passeren.

Dank voor jullie medewerking en allemaal een fijn weekend!

Groet, Lisettezoals jullie weten loop ik nog wel eens een rondje.

Ik maak als het zo uitkomt met een passant wel eens een praatje.

Enkele op de Schattekerkerweg hebben wat opmerkingen over de buurtbus.

Een aantal chauffeurs komen met een behoorlijke snelheid uit de polder en andersom vanaf de Oostzijde de Schattekerkerweg op.

Zij schrikken van de snelheid en dat zij zo dicht langs hen heen gaan.

Ze zouden graag willen dat zij daar zich echt al aan de 30 km houden en ook hen wat meer ruimte geven met passeren.

Zouden jullie kans zien dat te verbeteren?

Piet


22 maart / secretariaat / afschaffen mondkapje / ALV herinnering


Het is vanaf woensdag 23 maart (morgen) niet meer verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. De plicht wordt dan omgezet in een advies, zo heeft het kabinet besloten. Een heuglijke ontwikkeling dat we vanaf morgen weer ongestoord met onze passagiers kunnen praten. Dat zal ons rijplezier ten goede komen.

Donderdag is onze ALV en we verheugen ons op de grote opkomst. Voor jullie informatie tref je in de bijlage een overzicht van de namen van de aanwezigen aan.

Tot donderdag!

14 maart / secretariaat / Halte Nieuwer ter Aa / ALV 


De tijdelijke halte aan het begin van Nieuwer ter Aa staat niet vermeld in ons EBS. Het is uiteraard niet de bedoeling dat jullie deze tijdelijke halte Nieuwer ter Aa overslaan. Daarom even dit bericht om jullie hierop te attenderen.

Volgende week donderdag houden we onze ALV. Tot nu toe heb ik al zo’n 20 aanmeldingen ontvangen. Omdat een van de besluiten (verhoging pensioenleeftijd) een statutenwijziging tot gevolg heeft, moeten we dit besluit met 2/3 meerderheid van alle stemgerechtigden nemen. Extra belangrijk dus dat er voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Ook de Strooppot wil zaterdag weten op hoeveel gasten ze kunnen rekenen. Daarom het dringende verzoek per omgaande te melden of je volgende week de vergadering (inclusief pannenkoekendiner) bijwoont. Als je partner meekomt, dan ook graag haar/zijn naam vermelden in de aanmelding. Alvast veel dank voor jullie medewerking.

9 maart / secretariaat / tarieven / omleiding 22 maart Amstelhoek / vluchtelingen


Ik heb weer heel wat heen en weer gemaild met Syntus over de tarieven en betalen met de bankpas/kaartlezer, maar behalve dat de ritprijs met ingang van 1 januari jl. is verhoogd naar € 1,90 verandert er voor de buurtbus vooralsnog niets. Er is er in de kaartlees apparatuur wel een mutatie doorgevoerd (een zogenoemde validator ingesteld) om op termijn met de bankpas te kunnen betalen. Wij blijven dus via het oude systeem losse kaartjes ad € 2,80 verkopen. De afdeling tarieven zal in het vervolg bij wijzigingen onze manager Rob informeren, waardoor wij ook tijdig op de hoogte gesteld worden.

Ik heb in het nieuwsbulletin van de OV bedrijven gelezen dat alle busbedrijven – in navolging van de NS - passagiers uit Oekraine gratis vervoeren. Dat geldt dus ook voor onze buurtbus.

Verder hebben we bericht gehad dat alle schoonmaakprotocollen in verband met Corona per direct zijn vervallen. Jullie hoeven dus niet meer in de weer met ontsmetting doekjes om je werkplek schoon achter te laten. Ook de mondkapjes en ontsmettingsgel worden niet meer aangevuld in de bus.

We rijden momenteel in de 111 (O-dienst) en 112 (E-dienst) en dus niet in de 115. Wanneer onze eigen bussen weer terug zijn van weggeweest is nog niet bekend.

Ik zag overigens tot mijn genoegen dat onze bus vermeld staat op het display aan de Guido Gezellelaan.

Tot slot: dinsdag 22 maart is de Amstelkade in Amstelhoek wederom het grootste deel van de dag afgesloten voor het verwijderen van woonunits. We rijden dan vanaf halte Uithoorn Centrum over de busbaan rechtdoor tot de 2e rechtsaf = de Ringdijk Eerste bedijking (het terrein van de firma Pothuizen over). Aan het eind rechtsaf en de weg volgen tot de N196 en linksaf de normale route weer op. Richting Uithoorn gaan we vanaf de Mijdrechtse Zuwe linksaf de N196 op. Op de kruising rechtsaf en linksaf de Ringdijk Eerste Bedijking op tot de busbaan. Daar linksaf en over de brug zitten we weer op onze route. (zie kaartje hieronder)


Mocht er nog belangwekkend nieuws te melden zijn dan horen jullie van me. 

Anders tot op de ALV van 24 maart.

7 maart / secretariaat / wederom Nieuwer ter Aa / verschil tarieven


We kwamen er wederom bij toeval achter dat met ingang van heden de Dorpsstraat en omgeving in Nieuwer ter Aa weer op schop gaat. De gemeente heeft me vandaag desgevraagd laten weten dat er rioleringswerkzaamheden gaan plaatsvinden in de Dorpsstraat, Van Reedestraat, Ruwielstraat en Van Zantenstraat. De werkzaamheden duren tot begin oktober. Syntus heeft inmiddels bepaald dat de bushalte tijdelijk wordt verplaatst naar het begin van het dorp (Kerklaan): wij kunnen dan net zoals een aantal maanden geleden, na de chicane keren. In de bijlage de situatie ook visueel. Ik kon vandaag nog wel door de Dorpsstraat en het rondje rechtsaf vervolmaken. Mocht de tijdelijke halte er morgen nog niet zijn, dan graag doorrijden naar de bushalte en daar naar bevind van zaken handelen: of keren of rondje rechtsom.

De kaartlezers zijn zondag aangepast, zodat er ook met de bankpas betaald/ingecheckt kan worden. We rijden nu voorlopig in de O-dienst met de 111 en in de E-dienst met de 115. Passagiers zonder OV chip kunnen nu ook met hun betaalpas bij de kaartlezer betalen. We verkopen derhalve geen (dure) enkele reis meer. Heb overigens wel vandaag geconstateerd dat er bij een passagier € 1,90 (ipv € 1,80) werd afgeschreven. Heb Syntus gevraagd of er sprake is van een tariefverhoging. Daarop heb ik nog geen reactie gekregen.

4 maart / secretariaat / nieuw kaartlezer  / snelheid Amstelhoek


Komende zondag gaan onze busjes naar de garage Montfoort voor een aanpassing aan de kaartlezer. Hierdoor kunnen passagiers voortaan ook met hun bankpas in- en uitchecken De losse kaartverkoop behoort dan tot het verleden. Mocht de kaartlezer opstartkuren vertonen dan weten jullie hoe te handelen: passagier gratis meenemen en de dienstleider bellen.

Onze nieuwe Buurtbusjacks zijn ook aangekomen in Montfoort. Die komen zondag mee richting De Hoef. Tijdens de ALV van 24 maart kunnen jullie je bestelde jack in ontvangst nemen.

De Hepafilters zijn gisteren door Martin Toebak uitgeschakeld. Heel fijn dat we nu weer met onze passagiers contact kunnen hebben.

Tot slot: we hebben via de afdeling handhaving van de gemeente een klacht ontvangen van de bewoonster op Mennonietenbuurt 116B (huis met ‘een groen slowpoppetje aan de lantaarnpaal’ dat de buurtbus veel te hard langs komt rijden. Ik heb met mevrouw afgesproken dat zij in voorkomende gevallen mij direct informeert met tijdstip van de snelheidsovertreder en dat ik jullie allemaal nogmaals op het hart zal drukken dat jullie tijdig het gas loslaten bij nadering van Amstelhoek: het is in heel Amstelhoek een 30 km gebied en bij het verlaten van Amstelhoek pas na het plaatsnaambord het gaspedaal weer indrukken. 

1 maart / secretariaat / Einde Hepafilter  / werkaamheden Mijdrechtse Dwarsweg


Nu de Coronamaatregelen versoepeld zijn is in het landelijk overleg OV besloten dat de hepafilters uitgeschakeld kunnen worden. Syntus heeft ons bericht dat ze in de loop van deze week deze filters zullen uitzetten. Dat is goed nieuws!

Verder werd aan ons bericht dat er vrijdag 4 maart werkzaamheden plaatsvinden op de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis. In verband met het repareren van een leiding op de Mijdrechtse Dwarsweg tussen Vinkeveen en de rotonde N212 wordt een halve rijbaan afzetting ingesteld door middel van verkeerslichten. Graag de werkzaamheden op gepaste snelheid passeren. Enig oponthoud is mogelijk.


22  februari / secretariaat / afsluiting Demmerik 1 maart / ALV  / uitje / tanken op zaterdag


Het waren memorabele dagen: de dienstregeling staken is toch geen alledaags verschijnsel. We hopen dat we het barre weer nu achter ons kunnen laten en ons weer kunnen richten op de dagelijkse gang van zaken en toekomstige ontwikkelingen.

Nu bijna alle Coronamaatregelen zijn opgeheven hebben we als bestuur de verheugende conclusie kunnen trekken dat de geplande ALV op 24 maart kan doorgaan met partners. De agenda en bijbehorende stukken ontvangen jullie in de loop van volgende week.

We hebben ons daarnaast gebogen over de mogelijkheden voor ons jaarlijks uitje, ook met partners. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 21 mei. Houd deze datum dus vrij in jullie agenda. Mocht je nu al weten dat je er niet bij kunt zijn vanwege vakantie of anderszins, stuur mij dan even een berichtje.

We gaan ons ook inzetten om van de mondkapjesplicht in onze busjes af te komen, evenals het uitzetten van de Hepafilter. Het zal letterlijk een verademing zijn als we weer kunnen communiceren met onze passagiers.

Op dinsdag 1 maart is de Demmerik afgesloten voor doorgaand verkeer. We moeten die dag dus omrijden na de halte Kerklaan via de N201 en A2, afslag Breukelen en dan via Breukelerwaard en Oud Aa naar het station c.q. markt. De dienstdoende dinsdagchauffeurs treffen in de bijlage de door Syntus vastgestelde omleidingsroute aan.

Het bestuur heeft ook besloten om voortaan ook op zaterdag te tanken. Daarmee voorkomen we dat er op maandag met een bijna lege tank door de O2 of E2 moet worden gereden. De zaterdag O2 gaat dus vanaf komende zaterdag tanken bij de remise in Mijdrecht. Gerrit zal de instructie op de tellijsten hierop aanpassen.

18 februari / secretariaat / storm dienstregeling stopt


Het bestuur heeft zojuist besloten dat wij het advies van Keolis/Syntus overnemen om – vanwege de storm - na 14.00 uur niet meer te rijden. Wij zijn eveneens van mening dat we met deze windkracht en windstoten geen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de veiligheid van onze passagiers en chauffeurs. Dienstleider Henk heeft inmiddels de dienstdoende collega’s van het bestuursbesluit op de hoogte gebracht. Het leek ons echter goed om jullie allemaal hierover te informeren. Wees voorzichtig als je om dringende redenen privé toch de weg op moet!

15 februari / secretariaat / Nieuwe ledenlijst / AVL 24 maart


Hierbij ontvangen jullie – met dank aan Daan - de laatste versie van de chauffeurslijst. Jan Westerhuis heeft zijn praktijkproeven gisteren op positieve wijze afgesloten en staat inmiddels op de lijst. Mochten er nog onvolkomenheden opstaan, dan hoor ik dat graag.

Als de voortekenen ons niet bedriegen kunnen we ons weer gaan verheugen op gezamenlijke activiteiten met partners, te beginnen met onze ALV op 24 maart. Het bestuur komt deze week nog bijeen om zich te buigen over de consequenties van de persconferentie van hedenavond. Ik zal jullie daarna nader informeren.

7 februari / secretariaat / DRIS bord Guido / jassen / nieuwe en vertrekkende leden


De noodzakelijke aanpassing van onze EBS (eindhalte Guido Gezellelaan ipv Uithoorn Centrum) blijkt in de praktijk niet zo makkelijk te realiseren. Ik bespaar jullie de technische uitleg over omleidingspatronen in relatie tot onze laatste rit met bestemming De Hoef. In het eerstvolgende wijzigingsmoment zal de door ons beoogde aanpassing wel worden doorgevoerd en wordt de lijnfilm Breukelen werkelijkheid bij het keerpunt Guido Gezellelaan. We moeten nog even geduld hebben tot eind februari. Dan zal ook op het DRIS bord aan de Guido Gezellelaan ons busnummer 526 worden ingevoerd. Ik zag tot mijn genoegen dat de tijdelijke bushalte inmiddels wel is voorzien van onze gegevens.

Deze week nemen we afscheid van collega Henk Alderden. Donderdag rijdt hij zijn laatste O2. Het rijden op de buurtbus geeft hem nu – zeker in deze tijd met Corona maatregelen - niet de sociale contacten die hij zocht. Hij gaat zijn vrijwilligerswerk voortzetten op het busje van de zorgboerderij in De Kwakel. Het bestuur zal hem na zijn laatste rit bedanken voor zijn inzet en we wensen hem veel plezier en voldoening in zijn nieuwe werk.

We prijzen ons gelukkig dat we inmiddels al een opvolger voor Henk hebben. Jan Westerbos uit De Kwakel rijdt komende zaterdag zijn praktijktest en zal na zijn medische keuring door Jan in het rooster worden opgenomen.

Nienke Hesselink heeft vanwege privé perikelen al geruime tijd niet kunnen rijden. Zij heeft onlangs besloten om te stoppen als buurtbus chauffeur en vindt het leuk om op de ALV van 24 maart afscheid van de groep te nemen.

De 130 was donderdag weer teruggekeerd van weggeweest. Helaas was de vreugde van korte duur. Vrijdag verdween hij met een kapotte ruitenwisser weer naar de garage. We gaan er van uit dat de 130 weer snel terugkeert. Dan gaan Daan en Henk de telefoonverbindingen in onze beide bussen in orde maken.

Naar verwachting ontvang ik medio februari de bestelde jacks. Ik denk nog na over een slimme distributie wijze.

18 januari / secretariaat / DRIS bord Guido Gazellelaan  & storingsmeldingen doorgeven


Het is ons al een tijdje een doorn in het oog dat onze bus niet vermeld staat op de tijdelijke halte Guido Gezellelaan. Niet begrijpende blikken van wachtende passagiers als je bij de halte stopt en aangeeft dat men mee kan rijden naar Mijdrecht of verder. Ze hebben pech bij Syntus dat ik in Uithoorn woon en dus kan volgen wat er wel of niet gebeurd.

Ik heb gisteren bij onze regiomanager voor de 2e maal aandacht gevraagd voor deze onvolkomenheid (foto’s erbij gedaan met daarop alleen de vermelding van de 130) en vanmorgen meldde hij me dat de verantwoordelijk persoon van de afdeling Communicatie nu met spoed een halte vertrekstaat + sticker op het haltebord Guido Gezellelaan zal aanbrengen.

De vermelding op het DRIS bord is blijkbaar gecompliceerder: dat kan niet voor 27 februari gerealiseerd zijn (dan rijdt de 130 overigens weer door naar het busstation en is er – zo vermoed ik - pas ruimte voor onze ritten op het bord).

Vandaag de 112 gereden en geconstateerd dat er een oranje lampje (van de verlichting) brandt. Heb dit doorgegeven aan de dienstleiders. Kan volgens Herman op zich geen kwaad, maar wel zelf visueel controleren of de verlichting brandt. Daarnaast deed het pinapparaat het niet. Deze storing is door hem inmiddels doorgegeven aan de KRC. Voorlopig dus gratis ritten in de E-dienst. Ik wil jullie nogmaals op het hart drukken om brandende lampjes altijd direct zelf te melden bij de dienstleider (en dit ook bij de overdracht aan te geven) en niet te denken, dat doet een ander wel.


18 januari / secretariaat / EBS nog niet aangepast


In aansluiting aan mijn mail van hedenochtend over onze nieuwe route. De nieuwe omleidingsroute vandaag in de praktijk gereden: gaat prima qua tijd binnen onze dienstregeling. Het EBS is helaas nog niet aangepast en dat blijk bij navraag ook nog een aantal dagen te duren. Dat is op zich jammer omdat onze lijn nog niet op de DRIS borden in Uithoorn staat: ik heb ben vandaag zelf op de halte Guido Gezellelaan gestopt omdat er 3 passagiers stonden en deze zijn na mijn toelichting (bus 130 duurde nog 22 minuten) bij mij in de bus gestapt. Het is dus nog even improviseren: je kunt uiteraard zelf via het menu je rit selecteren, maar bij halte Uithoorn Centrum herkent het systeem weer onze route en krijg je weer de benodigde route informatie. We verwachten dat we eind van de week over een actueel EBS systeem beschikken.

In de 130 brandde helaas weer het oranje lampje van het motormanagement systeem. Het is een hardnekkige storing, waarover de monteurs van Syntus zich weer gaan buigen. Zolang het lampje oranje blijft kun je gewoon doorrijden. Bij rood de bus op een veilige plek aan de kant zetten en de dienstleider bellen.

LET OP

miv 18 januari 2022 is onze eindhalte in Uithoorn voorlopig

niet langer  : Centrum / Wilhelminakade

wij stoppen en keren dan op de rotonde 

Achterberglaan / Guide Gazellelaan

KIES DEZE INFORMATIEBUTTON:


Brief/kaartje van Keolis, instructie m.b.t. gewijzigde route na afsluiting busbaan Uithoorn.

15 januari / secretariaat / wijziging eindpunt Uithoorn per 18 januari & kleding Suntus


We hebben sinds een paar maanden bij Syntus een nieuwe manager Buurtbussen – Rob Plooy. Iemand die daadwerkelijk met ons meedenkt en veranderingen tot stand brengt.

Zo kunnen we bijvoorbeeld weer nieuwe jacks bestellen, daarover later meer. Ook heeft hij op ons verzoek nagegaan bij de gemeente Uithoorn of het mogelijk is via de Irenebrug en de Maximalaan (de voormalige provinciale weg) naar het busstation te rijden. Dat kan helaas niet omdat vanwege werkzaamheden de komende maanden de doorgang in het centrum niet gegarandeerd is.

Wel heeft hij gisteren het door ons eerder geopperde idee omarmd om onze route te verlengen naar de rotonde Achterberglaan/Guido Gezellelaan. Daar kunnen onze passagiers elke 8 minuten overstappen op lijn 347 of 348 richting Amsterdam of busstation. We hebben deze route zelf uit geprobeerd en deze verlenging is binnen onze dienstregeling mogelijk. We hebben daarop als bestuur besloten deze nieuwe route in te voeren, omdat deze route een betere dienstverlening betekent voor onze passagiers.

Om Syntus de gelegenheid te geven het EBS systeem aan te passen en op onze halte van het busstation een A4 met nieuwe reizigersinformatie op te hangen gaan we met ingang van dinsdag 18 januari vanaf halte Uithoorn Centrum via de nieuwe op-/afrit rechtsaf de Amsterdamseweg op, bij de 2e rotonde links af de Wiegerbruinlaan in en bij de eerste rotonde (Achterberglaan/Guido Gezellelaan) keren we weer terug en halteren we bij de bushalte Guido Gezellelaan.

Tot onze grote vreugde gaat Syntus weer nieuwe jacks bestellen voor de Buurtbuschauffeurs. Heb je nog geen jack of is jouw jack veel te groot of ben je uit je jack gegroeid dan kun je nu een passend jack bestellen. Graag voor 22 januari opgave bij ondergetekende onder vermelding van je maat (XS, S,M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, of 5XL).

Over onze nieuwe tijdelijke route zal ik een persbericht aanbieden voor plaatsing in De Nieuwe Meerbode en de Groene Venen.

Tot slot: ons ‘smoelenboek’ is inmiddels behoorlijk gedateerd, althans wat de ‘oud gedienden’ betreft. We willen bij het volgende rooster een geactualiseerde chauffeurslijst meezenden. Dus bij deze het verzoek: stuur een wat recentere foto op.

4 januari / secretariaat / eindpunt Uithoorn en wisseling bus (105-130)


Allereerst de beste wensen voor 2022. In mijn laatste mail meldde ik dat er waarschuwingslampjes brandden in de 105. De 105 is daarom vandaag geruild met de 130 (inderdaad onze 130 is weer boven water met gedempt Hepafilter). Vanaf morgen rijdt de 130 de E dienst en de 107 de O-route.

Ook blijkt dat bij halte Uithoorn Centrum het (nog) niet mogelijk is te keren. We rijden nu via de nieuwe op-/afrit naar de Amsterdamseweg, daar ga je rechtsaf en bij de eerste rotonde keer je weer terug naar halte centrum. Het EBS gaat hier helemaal in mee: zodra je doorrijdt gaat de EBS over naar “Matrit” (materiaal rit). Druk op OK (systeem geeft dan aan ‘geen dienst’) en als je weer terug bent bij de halte geeft het EBS inmiddels het volgende traject aan (UhnC -BrnMrk). Dan zoals gebruikelijk OK geven en wachten op je vertrektijd.

30 december / secretariaat / 2 oranje icoontjes


Het wordt een eentonig verhaal maar in de 105 branden wederom 2 oranjelampjes (olie en bandenspanning); Teunis heeft de bandenspanning gecontroleerd en deze is prima. Het controlelampje blijft echter branden. Waarschijnlijk dus weer een kapotte sensor.

Vanmorgen vroeg is voor de zekerheid het oliereservoir met 3 liter bijgevuld, maar ook dit lampje blijft branden. Waarschijnlijk dus ook een kapotte sensor.

We hopen dat jullie onderweg niet getroffen worden door rode waarschuwingslampjes, want dan dien je terstond de bus op een veilige plek te parkeren en de dienstleider te bellen. Zij waarschuwen Syntus om je op te halen en mocht dat te lang duren, dan brengt de dienstleider je naar de stalling. Jullie worden dus niet aan je lot overgelaten!!!

We gaan ons over deze vervelende gang van zaken uiteraard beklagen bij onze regiomanager, maar we zullen weer even moeten roeien met de riemen die we hebben.

30 december / secretariaat / 2 oranje icoontjes


Het wordt een eentonig verhaal maar in de 105 branden wederom 2 oranjelampjes (olie en bandenspanning); Teunis heeft de bandenspanning gecontroleerd en deze is prima. Het controlelampje blijft echter branden. Waarschijnlijk dus weer een kapotte sensor.

Vanmorgen vroeg is voor de zekerheid het oliereservoir met 3 liter bijgevuld, maar ook dit lampje blijft branden. Waarschijnlijk dus ook een kapotte sensor.

We hopen dat jullie onderweg niet getroffen worden door rode waarschuwingslampjes, want dan dien je terstond de bus op een veilige plek te parkeren en de dienstleider te bellen. Zij waarschuwen Syntus om je op te halen en mocht dat te lang duren, dan brengt de dienstleider je naar de stalling. Jullie worden dus niet aan je lot overgelaten!!!

We gaan ons over deze vervelende gang van zaken uiteraard beklagen bij onze regiomanager, maar we zullen weer even moeten roeien met de riemen die we hebben.

28 december / secretariaat / EBS 


Het blijkt dat Syntus ons EBS systeem reeds heeft ingesteld op de nieuwe dienstregeling per 3 januari a.s. Bij navraag meldde men ons dat het logistiek niet mogelijk bleek om de nieuwe dienstregeling pas volgende week in te laden. Dat betekent in de praktijk dat na halte Uithoorn Centrum op je scherm Uit Route verschijnt. Om weer goede informatie te krijgen dien je de volgende stappen te nemen: Naar Menu en dan positie bepalen of eerst rittenlijst selecteren en dan positie kiezen. We betreuren deze gang van zaken, maar hopen dat de overlast voor jullie beperkt is.

24 december / KERSTBOODSCHAP VOOR ALLE LEDEN van onze voorzitter


Beste buurtbus chauffeurs/vrienden en vriendinnen,

Het is bijna Kerst en ook het jaar 2021 is weer haast voorbij. De donkere laatste dagen van 2021 wijzen ons de weg naar de toekomst, maar eerst kijken we even terug naar het bijna afgelopen jaar.

We zijn begonnen met nog steeds niet te rijden. Wat jammer, we keken er zo naar uit en hadden al 9 maanden stil gestaan. Is er nauw nog geen “Coronaproof” bus beschikbaar? We zien al weer een heel poosje, tot veler ergernis, de Syntus-flex bus door onze regio rijden en wij stonden nog steeds aan de kant.

Toch is er gelukkig verandering in gekomen. In februari kregen we bericht dat we konden komen kijken en luisteren naar een buurtbus die uitgerust was met een ventilator en het HEPA-filter wat alle problemen op moest lossen. Helaas konden we met zoveel herrie niet de weg op vonden wij als bestuur. Nadat er nog meer Buurtbus verenigingen er niet mee konden werken is daar enige verandering in gekomen: Meer isolatie om het filterhuis. Dat gaf in elk geval minder herrie en hebben we ingestemd om te gaan rijden.

Op maandag 15 maart zijn we weer gestart nadat we precies een heel jaar stil hadden gestaan. Het was jammer dat we haast geen woord konden wisselen met onze passagiers vanwege het lawaai wat het filter toch nog maakte.

Ik bewonder jullie dat we zo weinig klachten hierover hebben gehad. Iedereen is weer met plezier gaan rijden. In korte tijd hadden we er ook weer 4 nieuwe chauffeurs bij. Dat kwam ons wel van pas want enkele chauffeurs durfden het nog niet aan en er waren, om gezondheidsredenen helaas 2 opzeggers. Jammer maar begrijpelijk.

Inmiddels zijn we al weer 9 maanden aan het rijden. Het aantal passagiers viel ons allen niet mee in het begin, maar van lieverlee komen er toch steeds meer zeggen de tellijsten. Dit maakt het voor allen die rijden gelukkig wel gezelliger. Daar doe je het tenminste voor. Ook het uitzetten van het filter draagt gelukkig bij aan ons plezier en geeft de mogelijkheid om ons weer wat meer verstaanbaar te maken naar onze passagiers, al is het mondkapje natuurlijk nog wel een dingetje. Laten we beseffen dat het voor ons en onze passagiers een vorm van veiligheid geeft.

Heel jammer was ook dat onze ledenvergadering niet door kon gaan. Het is voor onze vereniging de gezelligste avond van het hele jaar. We ontmoeten elkaar en stellen ons voor aan de nieuwe leden en zij aan ons. Altijd leuk te weten wie wie is. Anders zie je elkaar alleen maar bij de bus wissel.

Inmiddels is 2021 haast weer voorbij en kijken we uit naar 2022. Er staat bij ons allen wellicht bovenaan het verlanglijstje: wanneer wordt ons “leven” weer normaal? Niemand van ons zal het weten maar het is nooit zo donker of er schijnt toch weer licht aan het eind van de tunnel laten we daar naar uitkijken en zo ons plezier houden in het rijden met onze buurtbus om onze dankbare passagiers van A naar B te vervoeren.

Ik wil jullie allen nogmaals heel hartelijk danken voor de inzet in het afgelopen jaar en wens ik jullie veel rijplezier, goede Kerstdagen en een gezond en rijdend 2022.

Met een hartelijke groet van uw voorzitter,


22 december / secretariaat / routeinkort Uithoorn / Toilet gebruik spoorstation ? Hepa / Nwr ter AA


Zojuist door Syntus bevestigd dat wij met ingang van maandag 3 januari tot 1 augustus niet verder rijden dan Uithoorn Centrum. We kunnen daar keren en om 3 minuten over het uur onze dienstregeling weer oppakken. Passagiers kunnen daar overstappen op de 130 die rijdt tot halte Achterberglaan met overstap op de 347 en 348 naar busstation of Amsterdam. Zodra de horeca weer open is zal ik aan het Spoorhuis vragen of we daar gebruik mogen maken van het toilet en een ‘koffie to go’ kunnen kopen. Tot die tijd zelf een thermoskannetje met koffie/thee meenemen en een toiletstop maken in onze eigen stalling.


Heb gisteren zelf gereden in de 128 en geconstateerd dat de radio alleen maar ruis produceert. Extra vervelend nu het aantal passagiers drastisch terugloopt omdat we alle scholieren missen en ook de ouderen niet meer naar hun clubjes mogen. Henk heeft vanmorgen heel Syntus aan de lijn gehad: probleem was bekend en een nieuwe antenne voor de 128 ligt al klaar in Montfoort (helaas meldt niemand dat aan ons). Herman gaat vanavond de 128 omruilen voor onze good old 107. Om verwarring te voorkomen rijdt de 107 de O-dienst en de 108 de E-dienst. Willen jullie erop letten dat de raamwissers na gebruik in het mandje belanden!


We hebben van Syntus nog steeds geen planning ontvangen wanneer onze 130 en 105 met gedempt hepafilter weer beschikbaar komen. Dat zal dus wel medio januari worden. Tot die tijd dus maar roeien met de riemen die we hebben.


Tot slot: Nieuwer ter Aa is weer helemaal toegankelijk. Jullie mogen daar zelf de route kiezen die je het prettigst vindt.


Mochten er in de nieuwe situatie zaken zijn die onze aandacht verdienen, schroom niet ze aan mij te melden.

Wens jullie ook langs deze weg allemaal gezellige feestdagen.

14 december / secretariaat / routeaanpassing Uithoorn ivm aanleg trambaan / kerstpakketen.


De kerstpakketten van Syntus zijn inmiddels gearriveerd en Jan Spruijt legt momenteel de laatste hand aan de attentie van het bestuur van Vereniging Buurtbus De Hoef voor jullie inzet.

In de loop van morgenochtend gaan de andere bestuursleden beginnen om de beide pakketten bij jullie te af te leveren. Henk Weenink bezorgt in Vinkeveen en De Hoef, Daan Wiebus neemt Wilnis en een deel van Mijdrecht voor zijn rekening; Gerrit de Pater verzorgt de overige adressen in Mijdrecht en Lisette Taillie bezoekt de adressen in Zevenhoven, Amstelhoek, De Kwakel en Uithoorn.

Zoals eerder aan jullie gemeld, kunnen we met ingang van 3 januari in Uithoorn tijdelijk (ca 6-7 maanden) geen gebruik meer maken van de busbaan. Syntus heeft een alternatieve route voorgesteld die door ons als onhaalbaar is afgewezen (omrijtijd van zo’n 7-8 minuten). Hoewel in de lokale media een bericht is verschenen dat lijn 130 niet verder rijdt dan halte Uithoorn-Centrum en dat passagiers moeten overstappen op onze Buurtbus, blijkt bij navraag bij de gemeente, dat deze berichtgeving onjuist is. Lijn 130 rijdt – via de tijdelijke afrit bij halte Uithoorn Centrum - in ieder geval tot de rotonde Achterberglaan; daar kunnen passagiers vanuit de richting Busstation Uithoorn en Amsterdam (via lijn 347 en 348) overstappen op de 130. De onderhandelingen over het doorrijden van bus 130 naar het busstation lopen ook nog.

Wij hebben Syntus daarom zojuist definitief voorgesteld dat onze buurtbus met ingang van 3 januari rijdt tot halte Uithoorn-Centrum en daar keert. Na een wachttijd van een paar minuten pakken we onze dienstregeling dan weer op richting Breukelen. Zodra we hierover duidelijkheid hebben zullen we jullie nader informeren.

29 november / secretariaat / DRISbord Breukelen markt werkzaamheden / afscheid  Cees en Maij


De gemeente Stichtse Vecht heeft ons laten weten dat in week 49 (6-12 december) de zogenoemde DRIS-borden op de bushaltes in de gemeente worden vervangen. Voor onze bus gaat het om bushalte Markt Breukelen. Dit betekent dat we daar niet kunnen keren als ze aan het werk zijn, maar na de halte rechtsaf over het parkeerterrein terug moeten rijden. Het is niet bekend welke dat onze bushalte aan de beurt is.

Van deze gelegenheid maak ik ook gebruik om jullie de groeten over te brengen van onze oud-secretaris Maj Vriesendorp en oud-instructeur Cees Duinker. Omdat ze vanwege de geplande ALV vergadering vorige week een paar dagen in de regio verbleven, hebben wij als bestuur van deze gelegenheid gebruik gemaakt om afscheid van beiden te nemen in De Strooppot. Het is jammer dat het niet mogelijk is geweest om dit met de hele groep te doen. Ze voelen zich inmiddels erg thuis in Vledder en genieten daar met name van de rust en fietstochten in de prachtige natuur.

29 november / secretariaat / Nieuwe ter Aa / Hepa


De in Nieuwer ter Aa zijn er weer andere werkzaamheden aan de gang, waardoor ons rondje linksom voorlopig tot eind december is geblokkeerd. We zijn hierover niet geinformeerd, maar de collega’s die gisteren hebben gereden, hebben dit met eigen ogen geconstateerd. Jullie kunnen wel na de bushalte Dorpsstraat rechtsaf en bij splitsing weer rechtsaf naar de Wilhelminalaan. Keren bij de bushalte (maar niet op de oprit van nr. 3!) is overigens ook een mogelijkheid. Naar bevind van zaken handelen dus.

We hebben onlangs gesproken met de nieuwe regiomanager buurtbussen bij Syntus. Hij meldde ons desgevraagd dat er druk gewerkt wordt aan een aanpassing van de Hepafilters waarbij een potentiemeter wordt tussen gebouwd om het geluid te dempen. Het is specialistisch werk dat alleen bij Tribus in Utrecht kan plaatsvinden. De 130 staat daar inmiddels, maar we hebben nog geen idee wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Ondertussen is in de 108 wel de dakventilator weer in werking gezet. Advies in de komende tijd bij een ‘volle’ bus: extra ventileren door je raam een beetje open te zetten. Ook kun je bij de eindhaltes (en op de plekken waar je wacht als je te vroeg bent) tot vertrek de passagiersdeur open laten staan. Je kunt natuurlijk ook als extra preventie maatregel in voorkomende gevallen zelf een mondkapje dragen.

23 november / secretariaat / Portengense Zuwe & gebruik groepsmail


Ik zag zojuist tijdens mijn E2 rit dat aan het begin van Oud Aa (bij bushalte Portengense Zuwe) een bord staat met doorgaand verkeer gestremd. Dit bord kunnen jullie negeren (de stremming was alleen op maandag 22 november). Ik zag eveneens dat de dorpsstraat in Nieuwer ter Aa ook weer open is (was gepland 29 november) ; ons EBS systeem is hier nog niet op aangepast. Rondje links- of rechtsom door het dorp is echter wel het meest klantvriendelijk.

Tot slot: een aantal van jullie gebruiken de groepsmail om diensten te ruilen. Dit is niet de bedoeling en wordt ook door velen niet echt op prijs gesteld.

Willen jullie in voorkomende gevallen zelf een vervanger benaderen en bij nood onze roostermaker inschakelen. Een actuele chauffeurslijst treffen jullie in de bijlage aan. Dank voor jullie medewerking.

13 november / secretariaat / AVL gaat niet door, verplaatst naar 24 maart


De maatregelen die het kabinet gisterenavond heeft afgekondigd heeft het bestuur doen besluiten de ALV uit te stellen naar het voorjaar 2022, te weten donderdag 24 maart 2022 (noteer deze datum alvast in jullie agenda). Statutair is besluitvorming binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) nodig, dus uitstel tot 24 maart is wat dat betreft geen probleem.

Het kabinet roept ons allemaal op om het aantal contactmomenten de komende tijd te beperken, dan zou het houden van een ALV met meer dan 40 mensen niet passend zijn. Bijkomend voordeel van uitstel van onze ALV is dat de kans groot is dat dan ook de partners welkom zijn op deze bijeenkomst.

De gebruikelijke eindejaar attentie vanuit onze Vereniging lopen jullie ook dit jaar niet mis. Net zoals vorige jaar bezorgen wij deze samen met het Syntus pakket in december bij jullie thuis.

9 november / secretariaat / AVL


De nieuwe Coronamaatregelen van het kabinet gooien wederom roet in onze plannen voor onze ALV. Deze vindt zoals bekend plaats op donderdag 25 november 2021.

Het bestuur heeft zich afgelopen vrijdag beraden over de consequenties van de dringende adviezen van de overheid over de basismaatregelen om de pandemie te bestrijden. Daaruit hebben wij – helaas - de conclusie moeten trekken dat we het deelnemersaantal voor onze ledenvergadering moeten beperken om gepaste afstand tot elkaar te kunnen houden tijdens het eten en de vergadering. Dat betekent dat onze partners op onze ALV ditmaal niet aanwezig mogen zijn. We betreuren dit uiteraard enorm, mede omdat een succesvolle vrijwilliger niet zonder support van zijn/haar thuisfront kan functioneren en we de partners dus ook graag een gezelligheidsmoment gunnen. Het is helaas niet anders. We hopen overigens dat er geen ‘straffere’ maatregelen in het verschiet liggen, waardoor we alle activiteiten moeten annuleren. We blijven erop vertrouwen dat we elkaar de 25e kunnen ontmoeten.

De inloop is vanaf 17.30 uur. De aanvang van de vergadering is voorzien rond 19.45. Bij binnenkomst dienen we allemaal onze QR code (of een kopie van het vaccinatiebewijs) en legitimatie te laten zien. Als je het onverhoopt niet bij je hebt, kunnen we je niet toelaten in De Strooppot. Degenen die de E3 en O3 rijden hoeven niet bevreesd te zijn dat ze de overheerlijke pannenkoek moeten missen: de keuken houdt er rekening mee dat je wat later komt.

Willen jullie uiterlijk vrijdagochtend 19 november laten weten of je aanwezig bent en of we rekening moeten houden met eventuele dieetwensen. Voor degenen die moeite hebben om de antwoordknop op deze mail te vinden: je kunt mij ook een whatsapp/sms bericht sturen via 06-53446273.

De afscheidnemende chauffeurs (Maj Vriesendorp, Cees Duinker, Cees Meijer, Joop Verkerk en Cees en Joke Harte) hebben me laten weten dat ze allemaal aanwezig zullen zijn. Daar zijn we heel blij mee. Zonder tegenbericht tot de 25e.

1 november / secretariaat / asfaltering tussen Vinkeveen en Nieuwer ter Aa


Jullie hebben ongetwijfeld de borden al zien staan over de afsluiting van de Ter Aase Zuwe tussen de Demmerikse kade en de Korte Zuwe. Vanwege asfalteringswerkzaamheden (zullen we nu eindelijk verlost zijn van die vreselijk hobbels) is deze weg van 4 – 9 november afgesloten.

We nemen weer dezelfde omleiding als de vorige keer, via Donkereneind, Korenmolenweg en Portengense Zuwe.

In de bijlage tref je de omleidingsroute aan. Ik hoop dat de omleiding nu wel in het EBS systeem is verwerkt, maar ook zelf even op de juiste vertrektijd letten bij halte Portengense Zuwe en kruising Uitweg.


Voor routekaartje, zie de mail zelf

20 oktober / secretariaat / omleiding, niet door Nieuwer ter Aa.


Van maandag 25 oktober tot en met woensdag 27 oktober zal de kruising Korte Zuwe/Kerklaan/Oud Aa en de Korte Zuwe in zijn geheel geasfalteerd worden.

Onze dienstleider Henk was gelukkig attent op de gele borden, waardoor ik zelf wederom contact heb gezocht met de gemeente. Daaruit werd duidelijk dat we gedurende 3 dagen moeten omrijden en in Nieuwer ter Aa niet kunnen halteren. Syntus is inmiddels door ons hierover geinformeerd en zal de haltes Nieuwer ter Aa en Café de Zaak afplakken en ons EBS systeem aanpassen.

In overleg met Syntus is voor de volgende – reeds bekende – omleidingsroute gekozen

Omleiding richting Breukelen:

- einde Demmerik niets linksaf, maar rechtdoor Donkereind.

- einde Donkereind linksaf de Korenmolenweg

- 1e weg links

- De Korenmolenweg loopt over in Portengen

- Vervolgens linksaf de Portengense Zuwe

- En tot slot rechtsaf de Oud Aa. Dit is het deel waar de mevrouw met de stok woont en geregeld van de buurtbus gebruik maakt: dus probeer bij de halte Oud Aa/Portengen op de tijd met onze dienstregeling verder te gaan; waarschijnlijk even pauzeren dus.

Omleiding vanaf Breukelen richting Uithoorn.

- Op de Oud Aa 1e weg links (Portengense Zuwe)

- 2e weg rechts, Portengen en wordt Korenmolenweg

- vervolgens rechtsaf Donkereind op waarna route vervolgen op Demmerik (probeer hier op de kruising met de Uitweg weer de tijd van onze dienstregeling te hervatten: even pauzeren is waarschijnlijk nodig)

- Mocht Donkereind gemist worden, dan einde Korenmolenweg rechtsaf en vervolgens links de Demmerik op.


5 oktober / Ron


De nieuwe kaartlezer.

3 oktober / secretariaat / correctie vorige mail


In tegenstelling tot de berichtgeving van gisteren blijkt dat – hoewel de aankondiging op de deur in de 130 was verdwenen en er ook geen mondkapjes meer waren in de bus – er nog wel een mondkapjesplicht geldt in onze buurtbus. Wij hadden Syntus al enige weken geleden gevraagd – nu de 1.5 meter afstand is vervallen en er geen staanplaatsen zijn in onze bussen – om de passagiers te mogen vervoeren zonder mondkapje en de 8e stoel weer in gebruik te nemen. Het is blijkbaar toeval geweest dat bij de omruil van onze oude bussen ook de aankondiging mondkapjesplicht op de deur in de 130 was verwijderd en de 8e stoel was geplaatst, waardoor wij er ten onrechte vanuit zijn gegaan dat ons verzoek was gehonoreerd.

Er veranderd dus wat dit betreft vooralsnog niets. Op 1 november bekijkt de overheid opnieuw de situatie en wordt besloten of er ook in het OV nog versoepelingen mogelijk zijn.


Door onze webmaster Peter Hoogland zijn inmiddels alle instructies van Ron Sabbé over de EBS in de 105 op de ledenpagina van onze website (www.buurtbus526.nl) gezet. Ik realiseer mij echter dat alle nieuwe chauffeurs niet op de hoogte zijn van het wachtwoord voor de ledenpagina. Bij deze alsnog: M3rc3d35.

Ron legt morgen ook nog een gelamineerd exemplaar in de bus.

De 130 gaat er overigens weer even uit vanwege het eerder gememoreerde schokbrekerprobleem en dus staat 108 weer op stal.

3 oktober / secretariaat / 8e stoel en EBS 105


Gisteren heb ik de 130 gereden en Ron Sabbé de 1e (succesvolle) instructierit met Ruud Okkerman in de 105. In beide bussen is de 8e stoel weer in gebruik genomen en is de mondkapjesplicht voor passagiers vervallen. Het was letterlijk een verademing om weer op een normale manier met de passagiers te kunnen praten.

Het in mijn mail van vrijdag gesignaleerde oranje lampje van het motormanagementsysteem brandde gelukkig niet meer in de 130. In de 105 brandt echter wel het bandenspanning lampje, dit komt omdat er geen sensor in de banden zit. Jullie kunnen dit signaal dus negeren. We zullen bij Syntus aandringen op een goed werkend TMPS (tire pressure messuring system).

Ron heeft tijdens zijn instructierit het (voor ons nieuwe) EBS systeem van de 105 nader bestudeerd en de officiële instructie van Syntus opgezocht. Hij heeft hiervan een uittreksel gemaakt. In de bijlage treffen jullie zijn ruime samenvatting aan. We zijn Ron zeer erkentelijk voor zijn snelle informatievoorziening.

De hele handleiding wordt de komende week op de ledenpagina van onze website geplaatst.


1 oktober / secretariaat / onze bussen worden vervangen / nieuwe leden


Vanmorgen hebben we afscheid genomen van onze 107. Deze is door Syntus uit de dienstregeling gehaald vanwege zijn hoge kilometermetrage en vervangen door de 105.

De 108 verblijft momenteel in de garage en we hebben gehoord dat deze ook niet meer terug komt. Daarvoor in de plaats komt de 130 (waar we nu al mee rijden). In de 130 brandt het motormanagement lampje in de oranje kleur. Ook rammelt er rechtsvoor wat, mogelijk de schokbreker. Beide klachten zijn aan Syntus gemeld. Het is momenteel echter zo druk bij de Syntus garage, dat reparatie niet direct mogelijk is. Mocht het lampje tijdens je rit rood gaan branden, dan dien je de bus terstond op een veilige plek langs de kant te parkeren en de dienstleider te bellen. Dat geldt ook als de motor kuren gaat krijgen, zoals bijv. inhouden of onregelmatig lopen. We hopen natuurlijk dat we niet in deze situatie belanden.

Bijzonderheden bus 105 (vast pin apparaat en grotere EBS)

We hebben in juni ook een paar dagen met de 105 gereden. Dat gaf toen problemen bij het tanken, daarom is nu de tankring van de 107 overgezet in de 105, zodat we zeker weten dat het tanken mogelijk is.


EBS

Er zit een moderner systeem in de 105. De werking is vrijwel identiek, maar de toetsen zitten op een andere plaats. Het systeem werkt goed en heeft een groter scherm. Uiteraard zijn de codes hetzelfde gebleven. Als de motor wordt uitgezet, blijft de EBS nog 1,5 uur aanstaan en ook de lijnfilm of lichtkrant. Moet er een kaartje verkocht worden, handel dan als volgt:

  • Druk op het scherm op kaartverkoop
  • Dan op buurtbuskaart en afdrukken.

De passagier kan dan pinnen het kaartje en de bon komen dan uit de computer. Er wordt een extra printerrol in de bus gelegd.


Pinapparaat en telefoon

Het pinapparaat zit aan een kabel en blijft dus op de houder zitten. De telefoon is handsfree te gebruiken.

Zaterdagdienst

Op verzoek van Syntus wordt er in het vervolg afwisselend gereden met de 105 en 130, in plaats van alleen met de Even bus. In de even maanden met de 130 en de oneven maanden met de 105.

Nieuwe chauffeurs

Zojuist heb ik het fantastische bericht ontvangen dat een buurtbuschauffeur (rijdt nu op de 524) ook graag een dagdeel ons team komt versterken, te weten Jaap Dillen uit Breukelen.

Jan gaat met hem om tafel om te kijken hoe hij ingeroosterd kan worden.

En we zijn ook superblij dat Ruud Okkerman uit Wilnis als aspirant chauffeur is toegetreden tot onze Vereniging. Zijn instructie traject start morgen.

30 september / secretariaat / werkzaamheden Uithoornlijn


Met ingang van maandag 4 oktober a.s. starten de werkzaamheden voor de Uithoornlijn ter hoogte van halte Uithoorn Centrum. Van 4-8 oktober is er een om en om regeling ingesteld. Graag de werkzaamheden op gepaste snelheid passeren. Enig oponthoud is mogelijk en tijdens de werkzaamheden kunnen jullie bouwverkeer op de busbaan tegenkomen.


Van 11 oktober – 3 november wordt de rijbaan richting Uithoorn Busstation ter hoogte van de halte Uithoorn Centrum versmald. Graag de werkzaamheden op gepaste snelheid passeren. Enig oponthoud is mogelijk.

Van 4 november – 6 december is de rijbaan richting Mijdrecht ter hoogte van de halte Uithoorn Centrum versmald. Graag de werkzaamheden op gepaste snelheid passeren. Enig oponthoud is mogelijk

Van 7 december – 4 januari wordt de busbaan ter hoogte van de halte Uithoorn centrum omgelegd om ruimte te maken voor de werkzaamheden in verband met het realiseren van de tijdelijke op- en afritten. Ter hoogte van de haltes is te weinig ruimte om de bussen elkaar te laten passeren en wordt er een om en om regeling door middel van verkeerslichten ingesteld. Enig oponthoud is mogelijk.

Van 4 januari – 31 juli 2022 wordt de busbaan afgesloten en rijden we een gewijzigde route. Ik zal jullie hierover in december nader informeren.

30 september / secretariaat / verlichting Reigerlaan Vinkeveen 


Op donderdag 7 oktober wordt in verband met het oplossen van een storing aan de openbare verlichting een halve rijbaan afzetting ingesteld op de Reigerstraat in Vinkeveen ter hoogte van de kruising met de Plevierenlaan en de Loopveltweg. Graag de werkzaamheden op gepaste snelheid en met inachtneming van de aanwijzingen van de aanwezige verkeersregelaars passeren.I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

23 sept. / vervolg op mail 11, 16, 21.1&2 en 22 sept / route & halte Nwr ter Aa.


Dienstleider Henk Weenink meldde mij zojuist dat het (tijdelijke) bushaltebord Nieuwer ter Aa er hangt en wel na de wegversmalling aan de 1e lantaarnpaal rechts. Draaien na de kerk gaat, hoewel er ook wel vaak auto’s staan. Na de kerk herkent de EBS dat je bij de halte bent, draai je gelijk bij de halte dan zeg het systeem ‘Van de Route’.

Leek ons goed jullie dit even te melden.

22 sept. / vervolg op mail 11, 16, 21.1 en 21.2 sept / route & halte Nwr ter Aa.


Aan de soap rond de werkzaamheden in Nieuwer ter Aa is een einde gekomen. In overleg met Syntus is bijgevoegde omleidingsroute met ingang van morgen van toepassing is.

Van onze collega Rob Overmars heb ik vanmorgen de suggestie ontvangen om de bushalte in de Dorpsstraat tijdelijk te laten verplaatsen naar de NH Kerk aan de Kerklaan. Na overleg met de dienstleider heb ik dit voorstel aan Syntus voorgelegd. En vanmiddag heb ik hun akkoord ontvangen. De omleiding betekent de normale route volgen via de Kerklaan. Keren bij de 1e straat links. Daar staat ook de tijdelijke halte. Terug over de Kerklaan naar de normale route (zie ook de bijlage). Op deze manier hebben we ook geen last van werkzaamheden in de Wilhelminastraat. De nieuwe route staat inmiddels in het EBS.

De tijdelijke halte wordt morgen geplaatst. Verzoek aan de collega’s die morgen rijden even te kijken of de nieuwe halte er ook daadwerkelijk staat, anders nog een keer doorrijden tot de Dorpsstraat en daar keren.

21 sept. / vervolg op mail 11, 16 en 21 sept / route & halte Nwr ter Aa.


Het wordt bijna een feuilleton! Vandaag 3 ambtenaren geactiveerd in Stichtse Vecht en de laatste meldde mij zojuist dat hij verzuimd had de activiteiten van de nutsbedrijven door te geven aan de medewerker verkeersmaatregelen, waardoor wij niet op de hoogte zijn gesteld van de afsluiting van de Dorpsstraat.

Stedin gaat inderdaad vanaf morgen alle leidingen in de Dorpsstraat vervangen, waardoor deze straat tot – naar verwachting - eind november is afgesloten. De straat is te smal om dit te combineren met verkeersstromen. Een rondje Nieuwer ter Aa gaat dus voorlopig niet meer. De Julianalaan en Wilhelminalaan blijven vooralsnog wel open, de splitsing wordt wellicht ook nog een keer afgesloten. De ‘man van de leidingen’ bij de gemeente gaat de planning bij Stedin opvragen en stuurt deze aan me toe, zodat we tijdig weten als er nog meer oponthoud te wachten staat.

Degenen die al wat langer rijden weten dat je aan het eind van de Julianalaan makkelijk kunt keren bij een boerderij. Als er niemand achter je zit kun je uiteraard ook direct bij de splitsing Wilhelminalaan/Dorpsstraat keren. Aan jullie zelf te bepalen wat je het makkelijkst vindt.

Ook nog goed nieuws te melden: bus 107 is vandaag voorzien van 2 nieuwe banden.


21 sept. / vervolg op mail 11 en 16 sept  / route & halte Nwr ter Aa.


Zojuist belde onze voorzitter vanuit de O1 dat een rondje Nieuwer ter Aa op dit moment niet mogelijk is. Ik kreeg gisteren ook al een signaal van Gijs dat er stremmingsborden staan, vandaar dat Gerrit de Pater vanmorgen de situatie goed in ogenschouw heeft genomen. Navraag bij Syntus en gemeente hebben gisteren geen enkele reactie opgeleverd. Advies is derhalve om op de kruising met de Dorpsstraat te kijken of er passagiers staan en direct te keren.


19 september / secretariaat / bus 108 periode naar garage


De rugleuning van de chauffeursstoel werkt niet meer naar behoren, evenals de airco in bus 108. Deze is daarom voorlopig naar de garage en is vervangen door de 130. Op zich een prima bus ware het niet dat hierin nog het Hepafilter actief is. Henk Weenink gaat proberen om het filter zo snel mogelijk uit te laten zetten, maar tot die tijd moeten we er mee leven. 


16 september / secretariaat / vervolg op mail 11 sept. en afscheid fam. HarteOp mijn mail van vorige week over de alternatieven vanwege de afsluiting van de Van Reedestraat, meldde Gijs Ekelschot dat hij nog nimmer in de Van Reedestraat was geweest, maar in Nieuwer ter Aa het rondje rechtsom reed, dus na de halte 1e straat rechts (van Renessestraat), 1e straat rechts (langs het dorpshuis) en aan het eind rechts de Wilhelminastraat in.

Navraag bij onze alwetende voorzitter Gerrit de Pater leert dat er formeel geen vaste route is in Nieuwer ter Aa (we hoeven alleen de bushalte aan te doen). Ik heb de route van Gijs deze week zelf gereden en vond het stukken plezieriger rijden dan door de M. van Zantenstraat en de Van Reedestraat. Ik heb met Gerrit vandaag afgesproken dat ik jullie nog even zou informeren over dit door Gijs aangedragen alternatief. Het staat jullie dus vrij om – zodra je de halte hebt aangedaan - je eigen route te kiezen, behalve uiteraard keren op een particuliere oprit.

Ik maak van deze gelegenheid even gebruik om het heuglijke nieuws te melden dat we een nieuwe collega kunnen begroeten. Wijnand Gille heeft vandaag succesvol zijn eerste passagiersrit gereden onder leiding van onze instructeur Ron Sabbé. Wijnand werkt in wisseldiensten en zal dus in principe geen vaste rit kunnen rijden, maar Jan zal met hem vele gaten in het rooster kunnen vullen. Ik Wijnand al uitgenodigd voor onze ALV, zodat we allemaal kennis met hem kunnen maken. We hopen overigens binnenkort nog met een nieuwe collega de procedure te kunnen starten.

Helaas hebben we ook minder goed nieuws te melden. Cees en Joke Harte hebben – tot hun spijt - moeten besluiten om hun werkzaamheden voor de buurtbus te beëindigen. We vinden dit uiteraard erg jammer, maar we respecteren hun keuze om voorrang te geven aan hun fysieke gezondheid. Gelukkig komen ze wel naar onze ALV van 25 november zodat we ze allebei kunnen groeten en bedanken voor hun inzet.


 

11 september / secretariaat / 

afsluiting in Nieuwer ter AA & geen gebruik meer maken van particuliere opritten


Degenen die deze week gereden hebben is het waarschijnlijk al opgevallen dat er borden staan dat de Van Reedestraat in Nieuwer Ter Aa van 14 september – 29 september is afgesloten. Wij hebben hierover geen bericht ontvangen van de gemeente Stichtse Vecht of Syntus, ook niet nadat ik om opheldering heb gevraagd.

In overleg met dienstleider Henk Weenink adviseren wij jullie als volgt te handelen, nu ons rondje om de 2e kerk niet zonder meer mogelijk is.

Bij de splitsing met de Dorpsstraat – net voor de halte – direct keren en via de Wilhelminastraat terug de route vervolgen. Mocht je deze handeling te krap vinden, dan kun je ook de Dorpsstraat uitrijden en aan het eind bij de splitsing keren.

We hebben een klacht ontvangen van de eigenares van Dorpsstraat 3 dat er chauffeurs van haar inrit gebruik maken om te keren: het moge duidelijk zijn dat het nimmer de bedoeling kan zijn om met behulp van privé inritten te keren. We vertrouwen erop dat deze handelwijze niet meer wordt toegepast.Dit is een ontheffing voor het dragen van een mondkapje. 

Kan getoond worden bij het instappen.

11 augustus / secretariaat / HEPA filter tijdelijk uit


Zoals door de voorzitter tijdens de borrel is gemeld – en ook in mijn sfeerimpressie is vermeld - zou hij met Syntus contact opnemen over de mogelijkheden om de HEPA filter (tijdelijk) uit te zetten. Omdat wij niet de enige Buurtbusvereniging waren die klaagden over het lawaai van de HEPA filter heeft Syntus voorgesteld om gedurende de zomerperiode (tot eind september) het HEPAfilter uit te schakelen. Wij hebben als bestuur dit initiatief positief omarmd. Dit betekent wel dat er door ons zelf voldoende geventileerd moet worden door de deur regelmatig te openen en het raam te gebruiken voor frisse lucht. Eind september worden de filters weer aangezet met een reductie in decibels.

Morgenochtend worden bij onze bussen tijdens het tanken bij de remise Mijdrecht de filters uitgezet. Omdat het voor 12.00 uur moet gebeuren, zullen morgen de E1 en O1 tanken ipv de E2 en O2.

We zijn blij voor de chauffeurs en voor onze passagiers dat we van de herrie zijn verlost en wensen jullie extra plezierige ritten, nu een normaal contact met onze vaste klanten weer mogelijk is.

27 juli / secretariaat / werkzaamheden Kerklaan Vinkeveen


Op donderdag 29 juli, vrijdag 30 juli, maandag 2 augustus en dinsdag 3 augustus vinden er op de Herenweg t.h.v. huisnummer 71 (is bij de AH) werkzaamheden plaats aan diverse leidingen. De werkzaamheden kunnen helaas niet gelijktijdig worden uitgevoerd in verband met de beperkte ruimte ter plaatse, waardoor er nu gedurende 4 dagen verkeershinder zal ontstaan. De Herenweg is gedeeltelijk afgesloten en het verkeer wordt geregeld met verkeersregelaars. Het verkeer kan passeren, maar we moeten rekening houden met een langere reistijd op de kruising met de Kerklaan. 

12 juli / secretariaat / werkzaamheden De Hoef Oostzijde op woensdag 14 en donderdag 15 juli


De eerder aangekondigde markeringswerkzaamheden tussen de Schattekerkerweg en de Oude Spoorbaan hebben niet kunnen plaatsvinden vanwege het regenachtige weer. De gemeente gaat komende woensdag en donderdag een nieuwe poging doen, zo blijkt uit bijgevoegde mededeling van Syntus/Keolis.

De doorgang voor onze bussen is gegarandeerd. Hou er wel rekening mee dat de passage wat smal kan zijn en pas dus ook je snelheid aan.

In aanvulling op deze laatste opmerking. We hebben vorige week ook een klacht gekregen van een bewoonster in de Mennonietenbuurt over de te hoge snelheid van onze buurtbus op het rechte deel van de Mennonietenbuurt. Vriendelijk doch dringend verzoek aan jullie allemaal: in de gehele Amstelhoek geldt een snelheidslimiet van 30 km/uur. Hoe verleidelijk ook als je aan de late kant bent, maar hou je aan de daar geldende de maximumsnelheid van 30 km/uur.

Van onze geslaagde en gezellige borrel van afgelopen zaterdag maak ik morgen nog een impressieverslag.

Aanvulling 13 juli

De inkt van mijn vorige bericht is nauwelijks droog of er is al weer een wijziging. De markeringswerkzaamheden op de Hoef Oostzijde zijn vanwege de slechte weersvoorspellingen verplaatst naar dinsdag 20 en woensdag 21 juli (zie ook bijgaande mededeling van Keolis). Doorgang voor de buurtbus is gegarandeerd door de gemeente; enig oponthoud is mogelijk.


9 juli / werkzaamh. waterleiding Dorpsstraat Nwer ter Aa

In verband met werkzaamheden aan de waterleiding is de Dorpsstraat in Nieuwer Ter Aa op maandag 12 juli gestremd. Bijgaand de door Syntus voorgestelde omleidingsroute. Dienstleider Herman Veen stelt een veel praktischer oplossing voor, die we in het verleden ook hebben gebruikt. In plaats van links af de Dorpsstraat in rechtdoor de Julianalaan uitrijden. Aan het eind is er voldoende ruimte om te keren. Jullie kunnen zelf bepalen wat je doet.

6 juli / secretariaat / mevr. stok

Vanmorgen weer voor de eerste keer de ‘mevrouw met de stok’ vervoert; zij loopt voor de zekerheid maar naar de weg omdat nog niet iedereen over de Oud Aa rijdt. Heb haar verteld dat ik jullie zou informeren en dat ze weer voor haar eigen oprit kan wachten.

Groet en voor de meesten tot zaterdag.

23 juni / werken aan de nieuwe website met hulp van Tom en 7 uur later staat ie on-line

21 juni / secretariaat / borrel

Nu de Corona-maatregelen met ingang van 26 juni drastisch worden versoepeld en het merendeel van ons volledig is gevaccineerd, durft het bestuur het aan om een gezellig samenzijn te organiseren voor alle chauffeurs. Enerzijds om de bestaande contacten te hernieuwen, maar ook om nader kennis te maken met onze nieuwe chauffeurs Henk Alderden, Ronald Boon, Cock Fangmann, Fred van Rossum, Paul Ruiter, Frans Voskuil en Peter Hoogland

We hebben daartoe zaterdag 10 juli a.s. van 15.30 – 17.30 het (overdekte) zijterras van De Strooppot gereserveerd voor een borrel met bittergarnituur. Mocht je onverhoopt niet in de gelegenheid zijn hierbij aanwezig te zijn, laat dat dan svp uiterlijk 3 juli aan ondergetekende weten. Wij kijken er naar uit om jullie weer in levende lijve te ontmoeten.

6 mei / secretariaat / verhoging leeftijden


Beste collega,Omdat de in de statuten vastgelegde pensioendatum voor buurtbuschauffeurs inmiddels niet meer spoort met de wettelijk vastgestelde AOW-leeftijd, heeft het bestuur op 6 mei 2021 besloten de pensioenleeftijd voor onze leden aan te passen en deze vast te stellen op de vigerende AOW-leeftijd (67) + 10 jaar, dus 77 jaar.Dit betekent dat degenen die dit jaar met pensioen zouden gaan, desgewenst hun lidmaatschap van onze Vereniging met 2 jaar kunnen verlengen.  Ook degene die vorig jaar met pensioen is gegaan kan weer toetreden tot de Vereniging. Jan zal in zijn nieuwe rooster het bestuursbesluit verwerken.Wij zullen dit bestuursbesluit ter bekrachtiging aan jullie voorleggen op de ALV van 26 november 2021. Vervolgens zullen we de statuten conform laten aanpassen. Met vriendelijke groet,Namens het bestuur,

21 april 2021 /secretariaat / EBS storing, remmen 108

Syntus kampt momenteel met een software storing, waardoor het omloopnummer in ons EBS systeem niet werkt. Vanmiddag hebben we met de 107 op lijnnummer gereden (de 108 wilde helemaal niet ‘luisteren’) Dat betekent na het invoeren van bestuurdernummer (zie de tellijst) bij omloopnummer kiezen voor selecteer lijn (5526) en kies daarna je positie; het systeem gaat dan naar routeselectie je selecteert vervolgens je route. Mocht je sorry, geen dienst krijgen, zet dan de film op Blanco. Betekent sowieso wel dat je geen haltetijden meekrijgt op de EBS en dat je bij elke rit opnieuw deze handelingen moet uitvoeren. In het handige boekje in de bus staan de haltetijden van de meethaltes vermeld, zodat je toch enigszins op tijd kunt rijden. Mocht het lijnnummer in de 108 nog steeds niet werken, zet dan de EBS geheel uit.

Bij de 108 zijn de remmen gemaakt, maar er niet echt beter op geworden. Ook het lampje dat er onderhoud nodig is meldt zich nog steeds. Deze info klopt niet, maar wel irritant dat je steeds het bijbehorende piepje hoort. De koppeling met de telefoon is eveneens verbroken. Daan Wiebus gaat dit een dezer dagen herstellen. Neem dus vooral je eigen mobiele telefoon mee (het nummer van de dienstleider staat op het dashboard).

Syntus gaat aan de slag met de software, maar omdat we niet weten hoe lang dit gaat duren, informeer ik jullie allemaal.

We balen allemaal van deze situatie en hopen dat jullie ondanks alles toch een plezierige rit kunnen uitvoeren..

Pragmatische oplossing (mail 22 april): Toen ik vandaag op de 108 reed en niks werkte na 2 keer opstarten heeft mijn man even snel 2 kartonnen richting borden gemaakt. Uithoorn en Breukelen Ik heb verder met het systeem uit gereden en de borden voor de voorruit gelegd. Dan zien de mensen in Ieder geval iets ipv "geen dienst".

Lekker ouderwets, maar het werkt in Ieder geval.

Meikie

5 april 2021 / wegopbreking 7, 8 en 12 april, (mail secretariaat)

In opdracht van de gemeente De Ronde Venen vinden er op woensdag 7 en donderdag 8 april en maandag 12 april asfaltonderhoud werkzaamheden plaats op de Ter Aase Zuwe .

Op woensdag vinden de werkzaamheden plaats tussen 10.00 en 12.00 uur. De rijweg wordt niet volledig afgesloten; doorgang is met behulp van verkeersregelaars – met enige oponthoud – mogelijk. Ook op maandag 12 april is er mbv verkeersregelaars doorgang mogelijk.

Op donderdag 8 april is de rijweg tussen 06.00 – 12.00 volledig afgesloten en dient de O1, E1 en (O2 alleen heenrit) om te rijden via de omleidingsroute zoals ook aangegeven op de plattegrond in de bijlage.

Omleiding richting Breukelen:

- einde Demmerik niets linksaf, maar rechtdoor Donkereind.

- einde Donkereind linksaf de Korenmolenweg

- 1e weg links

- De Korenmolenweg loopt over in Portengen

- Vervolgens linksaf de Portengense Zuwe

- En tot slot rechtsaf de Oud Aa. Dit is het deel waar de mevrouw met de stok woont en geregeld van de buurtbus gebruik maakt: dus probeer bij de halte Oud Aa op de tijd met onze dienstregeling verder te gaan; wellicht even pauzeren dus).

De haltes Nieuwer ter Aa (Dorpstraat en Spaanse Ruiter/café de Zaak) worden op 8 april dus overgeslagen (Syntus zorgt ervoor dat dit op de betreffende haltes bekend is).

Omleiding vanaf Breukelen richting Uithoorn.

- Op de Oud Aa 1e weg links (Portengense Zuwe)

- 2e weg rechts, Portengen en wordt Korenmolenweg

- vervolgens rechtsaf Donkereind op waarna route vervolgen op Demmerik (probeer hier op de kruising met de Uitweg weer de tijd van onze dienstregeling te hervatten: even pauzeren wellicht is nodig)

- Mocht Donkereind gemist worden, dan einde Korenmolenweg rechtsaf en vervolgens links de Demmerik op.

We hopen dat de overlast voor jullie beperkt blijft , maar ga vooral niet haasten mocht het tegenvallen.

Mocht je vragen hebben, laat het weten.

15 maart 2021 : KUCHSCHERM (op verzoek van Nel) NIET ZELF REINIGEN