Buurtbus, Utrecht, Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Breukelen

UITHOORNLIJN / INFORMATIE

De volgende werkzaamheden KUNNEN tot enige vertraging leiden.


Met ingang van maandag 4 oktober a.s. starten de werkzaamheden ter hoogte van halte Uithoorn Centrum. Tot 8 oktober is er een om en om regeling voor de bus ingesteld. 


Van 11 oktober – 3 november 2021

wordt de rijbaan richting Uithoorn Busstation ter hoogte van de halte Uithoorn Centrum versmald.


Van 4 november – 6 december 2021

is de rijbaan richting Mijdrecht ter hoogte van de halte Uithoorn Centrum versmald. 


Van 7 december – 4 januari 2021

wordt de busbaan ter hoogte van de halte Uithoorn centrum omgelegd om ruimte te maken voor de werkzaamheden in verband met het realiseren van de tijdelijke op- en afritten. 


Van 4 januari – 31 juli 2022 

wordt de busbaan afgesloten en rijden we een gewijzigde route.


Uiteraard houden we u op de hoogte. Kom dus af en toe terug.

 

0